Naar inhoud

Lokaal dienstencentrum

Gebruik lokaal dienstencentrum

De lokalen van het dienstencentrum worden enkel ter beschikking gesteld aan verenigingen en niét aan privé-personen. Voorrang wordt gegeven aan Aalterse verenigingen en activiteiten uitgaande van het dienstenscentrum zelf.  De lokalen kunnen gratis gebruikt worden door verenigingen uit de welzijnssector (bejaarden- , gehandicapten- en patiëntenverenigingen, verenigingen voor mensen met een laag inkomen, …), diensten van het OCMW, het gemeentebestuur, de Brandweer, de Lokale Politie Aalter-Knesselare en de adviesraden van het gemeentebestuur. Andere betalen een vergoeding.
Volgende activiteiten zijn toegestaan: vergaderingen, lessen, demonstraties, voordrachten, … (deze opsomming is louter informatief). Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: fuiven, bals, optredens van artiesten met het hoofdaccent op zang en elektrische geluidsversterking, risicovolle activiteiten met het oog op geluidsoverlast, … (deze opsomming is louter informatief).

Hoe aanvragen?

Het gebruik van de lokalen wordt aangevraagd met het daartoe bestemde formulier, gericht aan de Voorzitter van het OCMW, op het e-mailadres ocmw@aalter.be, of door te faxen naar 09 325 95 99. Zonder overeenkomst kan geen gebruik gemaakt worden van het lokaal dienstencentrum.  Bij uitstel of afgelasting van een goedgekeurde activiteit moet het OCMW zo snel als mogelijk verwittigd worden op het telefoonnummer 09 325 95 95. De sleutels van de buitendeur en de gevraagde lokalen worden volgens afspraak afgehaald en teruggebracht naar het OCMW,  tijdens de openingsuren.

Praktisch

Dienst aanvullende thuiszorg

Europalaan 22
9880 Aalter

 

tel. 09/325 95 95
fax 09/325 95 99
e-mail
venster sluiten

Maak online een afspraak met het gemeentebestuur

Als je online een afspraak maakt, dan kunnen de medewerkers van het bestuur je sneller en beter helpen. Je hoeft bij het bezoek aan het gemeentehuis namelijk niet te wachten en je weet vooraf wat je moet meenemen.  Je kan nu voor volgende zaken online een afspraak maken:

 

Documenten & attesten  

 • Aanvraag Belgische nationaliteit
 • Aanvraag erkenning (uit 2 Belgische ouders)
 • Adreswijziging
 • Elektronische identiteitskaart: eID en kids-ID (aanvragen en afhalen)
 • Huwelijk (aangifte)
 • Internationaal paspoort
 • Wettelijk samenwonen (aangaan en beëindigen)
 • Rijbewijs (aanvragen)

Evenementen   

 • Coördinatievergadering voor evenementen

Mobiliteit & wonen  

 • Rioleringsaansluitingen en –projecten
 • Stedenbouwkundig advies

OCMW & welzijn  

 • Aanvraag FOD (Invaliditeit - hulp aan bejaarden)
 • Verwarmingstoelage

Lees meer

Maak een afspraak