Naar inhoud

Lokaal dienstencentrum

Gebruik lokaal dienstencentrum

De lokalen van het dienstencentrum worden enkel ter beschikking gesteld aan verenigingen en niét aan privé-personen. Voorrang wordt gegeven aan Aalterse verenigingen en activiteiten uitgaande van het dienstenscentrum zelf.  De lokalen kunnen gratis gebruikt worden door verenigingen uit de welzijnssector (bejaarden- , gehandicapten- en patiëntenverenigingen, verenigingen voor mensen met een laag inkomen, …), diensten van het OCMW, het gemeentebestuur, de Brandweer, de Lokale Politie Aalter-Knesselare en de adviesraden van het gemeentebestuur. Andere betalen een vergoeding.
Volgende activiteiten zijn toegestaan: vergaderingen, lessen, demonstraties, voordrachten, … (deze opsomming is louter informatief). Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: fuiven, bals, optredens van artiesten met het hoofdaccent op zang en elektrische geluidsversterking, risicovolle activiteiten met het oog op geluidsoverlast, … (deze opsomming is louter informatief).

Hoe aanvragen?

Het gebruik van de lokalen wordt aangevraagd met het daartoe bestemde formulier, gericht aan de Voorzitter van het OCMW, op het e-mailadres ocmw@aalter.be, of door te faxen naar 09 325 95 99. Zonder overeenkomst kan geen gebruik gemaakt worden van het lokaal dienstencentrum.  Bij uitstel of afgelasting van een goedgekeurde activiteit moet het OCMW zo snel als mogelijk verwittigd worden op het telefoonnummer 09 325 95 95. De sleutels van de buitendeur en de gevraagde lokalen worden volgens afspraak afgehaald en teruggebracht naar het OCMW,  tijdens de openingsuren.

Praktisch

Dienst aanvullende thuiszorg

Europalaan 22
9880 Aalter

 

tel. 09/325 95 95
fax 09/325 95 99
e-mail