Naar inhoud

Het OCMW van Aalter wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) die bestaat uit 11 raadsleden, onder leiding van de OCMW-voorzitter. De raadsleden werden verkozen door de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Wat doet de OCMW-raad?

De OCMW-raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. De bevoegdheden van de OCMW-raad worden bepaald door het OCMW-decreet. Alle aanvragen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening worden behandeld door Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wanneer vergadert de OCMW-raad?

De OCMW-raad vergadert maandelijks. Bijkomende vergaderingen zijn mogelijk wanneer de OCMW-voorzitter dit nodig vindt. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. 

dag:

woensdag

tijdstip:

20.00 u

plaats:

Europalaan 22, 9880 Aalter

Agenda & verslagen Samenstelling